Chậu rửa bát Kangaroo

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Kangaroo KG10550L

6.445.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG 10550R

1050 x 500 x 230 mm

6.445.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG 8246

820 x 460 x 230 mm

6.445.000 VNĐ

5.800.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG 10545R

1050x450x210 mm

1.950.000 VNĐ

1.755.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG10545L

1050x450x210 mm

1.950.000 VNĐ

1.755.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG 8143

810x430x210 (mm)

1.975.000 VNĐ

1.777.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG7843E

780x430x200 (mm)

1.130.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG9143

910x430x220 (mm)

3.308.000 VNĐ

2.977.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG8345

830x450x220 (mm)

2.400.000 VNĐ

Chậu rửa bát Kangaroo KG7742

770x420x220 (mm)

2.507.000 VNĐ

2.256.000 VNĐ