Chậu rửa bát Hafele

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Chậu rửa bát Hafele Blanco -Pleon 9 (567.68.320) (màu than)

860x500x220 mm

12.980.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco-Pleon 9 (567.68.620)

860x500x220 mm

13.960.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco-Pleon 9 (567.68.920)

860x500x220 mm

13.960.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco-Tipo 8 (565.65.260)

860x500x170 mm

5.355.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco-Tipo 8S (565.65.270)

1210x500x170 mm

6.050.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco-Tipo XL9 (565.65.280)

950x500x175 mm

6.345.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco -Tipo XL9 S (565.65.290)

1210x500x175 mm

7.415.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco -Zia 9 – 567.68.340

860x500x190 mm

12.980.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco-Zia 9-(567.68.640)

860x500x190 mm

12.980.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Blanco -Zia 9-567.68.940

860x500x190 mm

12.980.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G11650 (565.83.314)

1160x500x205 mm

9.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G11650 (565.83.741)

1160x500x205 mm

10.080.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G11650 (565.83.241)

1160x500x205 mm

9.900.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 (565.83.351)

8.580.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 (565.83.751)

860x500x210 mm

8.820.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Eros HS-G8650 (565.83.251)

860x500x210 mm

8.580.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S8650 (565.86.271)

860x500x180 mm

Liên hệ

Chậu rửa bát Hafele Rose HS-S11650 (565.86.281)

1160x500x180 mm

6.100.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S7848 (567.23.010)

780x480x180 mm

4.790.000 VNĐ

Chậu rửa bát Hafele Torino HS-S11848 (567.23.030)

1180x480x180 mm

Liên hệ