Cabin vách kính tắm

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4527

800 x 1200 x 1950 mm

6.945.000 VNĐ

6.250.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4500

900 x 1200 x 1950 mm

8.423.000 VNĐ

7.580.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4502

900 x 900 x 1950 mm

8.056.000 VNĐ

7.250.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4504

900 x 900 x 1950 mm

7.580.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Euroking EU-4506

800 x 1200 x 1950 mm

7.900.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4508

800 x 1200 x 1950 mm

8.996.000 VNĐ

8.096.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4510

800 x 1200 x 1950 mm

8.834.000 VNĐ

7.950.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4512

800 x 1200 x 1950 mm

9.889.000 VNĐ

8.900.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4514

900 x 900 x 1950 mm

6.750.000 VNĐ

6.075.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4529 (Silver)

1000 x 1000 x 2050 mm

8.389.000 VNĐ

7.550.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính EuroKing EU-4530 (Gold)

1200 x 1200 x 2050 mm

9.723.000 VNĐ

8.750.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính Caesar SPR101

1980 x 900 x 900 mm

8.955.000 VNĐ

Khay tắm đứng Acrylic Caesar AS200

1015 x 1015 x 150 mm

3.421.000 VNĐ

Khay tắm đứng Acrylic Caesar AS190

910 x 910 x 100 mm

2.408.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính Caesar SD4320AT-RI

1000 x 1000 x 2150 mm

13.825.000 VNĐ

Cabin tắm vách kính Caesar SD5320AT-RO

1000 x 1000 x 2150

14.135.000 VNĐ