Cabin tắm vách kính BROTHER

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng tắm vách kính BROTHERS BL-3001

900 x 900 x 1950 mm

8.400.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHERS BL-3002

900 x 900 x 1950 mm

9.026.000 VNĐ

8.123.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHERS BL-3003

900 x 900 x 1950 mm

8.400.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHER BL-3004

1000 x 800 x 1950 mm

8.200.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHER BL-3005

900 x 900 x 1950 mm

9.902.000 VNĐ

8.911.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHERS BL-3006

900 x 900 x 2000 mm

8.100.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHERS BL-3007

900 x 1200 x 2000 mm

9.932.000 VNĐ

8.938.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHER BL-3010

900x900x1930+40 mm

10.500.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHER BL-3011

900x900x1900+40 mm

10.500.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHER BDG-6001

theo yêu cầu

58.500.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính BROTHER BDG-6002

Kích thước theo yêu cầu

Please Call: 0983.573.166

Phòng tắm vách kính BROTHER BDG-6003

Kích thước theo yêu cầu

Please Call: 0983.573.166