Cabin tắm vách kính APPOLLO

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Phòng tắm vách kính Appollo TS-207

1200 x 800 x 1950

11.646.000 VNĐ

10.481.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Appollo TS-205

1200 x 840 x 1960 mm

11.646.000 VNĐ

10.481.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Appollo Super 4

950 x 950 x 1980 mm

6.334.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Appollo Super 3 (1.15)

1150 x 1150 x 1980 mm

8.340.000 VNĐ

7.250.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Appollo Super 3

900 x 900 x 1980 mm

6.334.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Appollo Super 2

900 x 900 x 1980 mm

6.330.000 VNĐ

5.500.000 VNĐ

Phòng tắm vách kính Appollo Super 1

900 x 900 x 1980 mm

6.334.000 VNĐ

5.700.000 VNĐ