Bồn tiểu INAX

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-116V (Màu Trắng)

280 x 285 x 375 mm

515.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-116V (Màu nhạt)

280 x 285 x 375 mm

540.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-117V (Màu trắng)

285 x 269 x 351 mm

1.075.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-117V (Màu nhạt)

285 x 269 x 351 mm

1.075.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-417V (Màu trắng)

383 x 345 x 863 mm

3.980.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-411V (Màu trắng)

360 x 410 x 573 mm

3.835.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-411V (Màu nhạt)

360 x 410 x 573 mm

4.195.000 VNĐ

Tiểu nam treo tường Inax GU-411V (Chống khuẩn,màu trắng)

360 x 410 x 800 mm

4.395.000 VNĐ

3.955.000 VNĐ

Tiểu nam treo tường Inax GU-411V (Chống khuẩn,màu nhạt)

360 x 410 x 573 mm

4.695.000 VNĐ

4.225.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-431VR (Rửa vành Rim Màu trắng)

330 x 330 x 640 mm

2.100.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U-431VR (Rửa vành Rim Màu nhạt)

330 x 330 x 640 mm

2.300.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Inax U – 440V (Rửa vành rim Màu trắng)

325 x 290 x 500 mm

1.235.000 VNĐ

Bồn tiểu nam cảm ứng Inax AWU-500V (kèm van xả cảm ứng)

372 x 420 x 995 mm

25.000.000 VNĐ