Bồn tắm massage Nofer

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bồn tắm massage Nofer SPA-012 (có sục khí)

3000 x 2350 x 1000 mm

323.278.00 VNĐ

290.950.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-031 (có sục khí)

2150 x 1000 x 820 mm

122.667.00 VNĐ

110.400.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-1313 (có sục khí)

1700 x 1700 x 720 mm

159.723.00 VNĐ

143.750.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-1310 (có sục khí)

1500 x 1500 x 700 mm

100.945.00 VNĐ

90.850.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-1312 (có sục khí)

1850 x 1000 x 720 mm

111.934.00 VNĐ

100.740.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-1109 (có sục khí)

2000 x 1200 x 620 mm

111.678.00 VNĐ

100.510.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-9501 (có sục khí)

1700 x 850 x 2150 mm

42.167.000 VNĐ

37.950.000 VNĐ

Bồn tắm Nofer NR-23P (đế ngọc trai)

1700x800x700 mm

46.125.000 VNĐ

41.512.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5522 (có sục khí)

1500x1500x600 mm

42.525.000 VNĐ

38.272.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5505P (sục khí, đế ngọc trai)

1500x1500x580 mm

49.500.000 VNĐ

44.550.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5503P (sục khí, đế ngọc trai)

1300x1300x580 mm

44.550.000 VNĐ

40.095.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PR (sục khí, đế ngọc trai)

1700x830x580 mm

48.375.000 VNĐ

43.573.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5502PL (có sục khí, đế ngọc trai)

1700x830x580 mm

48.375.000 VNĐ

43.573.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5501PR (có sục khí, đế ngọc trai)

1500x830x580 mm

43.875.000 VNĐ

39.487.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer NG-5501PL (đế ngọc trai, sục khí)

1500x830x580 mm

43.875.000 VNĐ

39.487.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer VR-106P (có sục khí, đế ngọc trai)

1450x1450x720 mm

46.462.000 VNĐ

41.815.000 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-010 ( Có sục khí )

4500x2200x1400 mm

303.750.00 VNĐ

273.375.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-009 ( Có sục khí )

1730x1730x800 mm

120.375.00 VNĐ

108.337.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-008 ( Có sục khí, Tivi LCD )

5700x2200x1420 mm

443.250.00 VNĐ

398.925.00 VNĐ

Bồn tắm massage Nofer SPA-007 ( Có sục khí, Tivi LCD )

2070x2070x920 mm

208.125.00 VNĐ

187.312.00 VNĐ