Bồn tiểu nam - tiểu nữ

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar UA0284 (Van cảm ứng A640)

400 x 375 x 1000 mm

8.305.000 VNĐ

Tiểu nam đặt sàn Caesar U0284 (Chưa có van xả)

400 x 375 x 1000 mm

5.165.000 VNĐ

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0285 (bộ xả A637)

400 x 375 x 865 mm

6.476.000 VNĐ

Bồn tiểu nam treo tường Caesar U0285

400 x 375 x 865 mm

2.696.000 VNĐ

Bệ tiểu nam không dùng nước Caesar UF0286

365 x 375 x 830 mm

8.800.000 VNĐ

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0288 + A637

400 x 375 x 1000 mm

7.710.000 VNĐ

Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0288 (chưa có van xả)

400 x 375 x 1000 mm

3.930.000 VNĐ

Bộ tiểu nam cảm ứng Caesar U0296 + A637

320 x 380 x 860 mm

6.409.000 VNĐ

Bồn tiểu nam đặt sàn Caesar U0296 (Chưa có van xả)

320 x 380 x 860 mm

2.629.000 VNĐ

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0264 (bộ xả A637)

300 x 285 x 660 mm

6.195.000 VNĐ

Bồn tiểu nam cảm ứng Caesar U0266 (bộ xả A654)

325 x 315 x 870mm

8.825.000 VNĐ

Vòi tiểu nữ TOTO TX303BES/THX1B-2N (nóng/lạnh)

2.435.000 VNĐ

Vòi tiểu nữ nóng lạnh ARANDA TOTO TS562A/THX1B-2N

3.880.000 VNĐ

3.531.000 VNĐ

Vòi tiểu nữ nóng lạnh ToTo TS241A

4.880.000 VNĐ

Vòi tiểu nữ RINO cao cấp TOTO TS206A/THX1B-2N

4.380.000 VNĐ