Bộ tủ chậu HKXIMOR

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-078

1140 x 490 x 490 mm

29.420.000 VNĐ

25.000.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-068

1400 x 800 x 460 mm

Please Call: 0983.573.166

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-038

540 x 340 x 410 mm

12.480.000 VNĐ

10.600.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-034

950 x 580 x 480 mm

25.180.000 VNĐ

21.400.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-019

780 x 470 x 480 mm

20.000.000 VNĐ

17.000.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-066

800 x 450 x 455 mm

16.240.000 VNĐ

13.800.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-054

840 x 450 x 425 mm

16.480.000 VNĐ

14.000.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-008

910 x 500 x 425 mm

17.650.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-022

1010 x 520 mm

17.650.000 VNĐ

15.000.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-050

700 x 460 mm

12.950.000 VNĐ

11.000.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-004

910 x 475 mm

14.590.000 VNĐ

12.400.000 VNĐ

Bộ tủ chậu cao cấp HKXimor X-006

710 x 470 mm

13.650.000 VNĐ

11.600.000 VNĐ