Bộ tủ chậu CAESAR

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF-5253+EH-152V

500 x 450 x 400 mm

4.836.000 VNĐ

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5236+EH150V

505 x 480 x 400 mm

5.200.000 VNĐ

Tủ chậu rửa mặt Caesar LF5036+EH781V (Chưa có vòi)

800x500x640 mm

6.835.000 VNĐ

Bộ tủ chậu Caesar LF5024 + EH660V

480 x 580 x 350 mm

4.643.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5338+EH335V (Không gồm vòi)

495 x 415 x 350 mm

4.607.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5306+EH180V (Không gồm vòi)

760 × 340 × 600 mm

6.744.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5256 + EH445V + FB001A

450x470x450 mm

4.621.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5304+EH165V (Không gồm vòi)

610 × 340 × 600 mm

5.412.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5032+EH675V (Không có vòi)

730 × 480 × 350 mm

6.007.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5030+EH665V (Không gồm vòi)

630 × 480 × 350 mm

5.146.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5028+EH6100V (Không gồm vòi)

985 × 480 × 350 mm

7.895.000 VNĐ

Tủ chậu Caesar LF5026+EH680V (Không gồm vòi rửa)

780x480x350

5.616.000 VNĐ

Chậu rửa mặt liền tủ Caesar LF5024+EH060V

580×480×350

5.156.000 VNĐ

Chậu rửa mặt liền tủ Caesar LF5320+EH160V (Chưa có vòi)

565×480×490

6.653.000 VNĐ

Chậu rửa mặt liền tủ Caesar LF5318+EH175VR (Chưa có vòi)

720×480×560

9.271.000 VNĐ

Chậu rửa mặt liền tủ Caesar LF5316+EH175VL (Chưa có vòi)

720×480×560

9.271.000 VNĐ