Bình nóng lạnh ROSSI

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bình nóng lạnh ROSSI PISA RPS30SQ (30L)

1.900.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI PISA RPS15SL (15L)

1.900.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI PISA RPS20SL (20L)

2.050.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI PISA RPS30SL (30L)

2.600.000 VNĐ

2.200.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI PISA RPS15SQ (15L)

1.950.000 VNĐ

1.650.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI PISA RPS20SQ (20L)

2.200.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R15 Ti

15L

1.950.000 VNĐ

1.690.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R20 Ti

20L

2.050.000 VNĐ

1.790.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R30 Ti

30L

2.200.000 VNĐ

1.940.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R15 HQ

15L

2.250.000 VNĐ

1.780.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R20 HQ

20L

2.350.000 VNĐ

2.350.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R30 HQ

30L

2.500.000 VNĐ

2.030.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI R30 DI-PRO

30L

3.150.000 VNĐ

2.850.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI R20 DI-PRO

20L

3.000.000 VNĐ

2.700.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI R15 DI-PRO

15L

2.600.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI R30 HQ-PRO

30L

2.800.000 VNĐ

2.500.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI R20 HQ-PRO

20L

2.650.000 VNĐ

2.350.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ROSSI R15 HQ-PRO

15L

2.550.000 VNĐ

2.250.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R100-IS

100L (thanh đốt siêu bền)

7.690.000 VNĐ

6.690.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Rossi R50-IS

50L

4.390.000 VNĐ

3.690.000 VNĐ