Bình nóng lạnh PICENZA

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bình nóng lạnh Picenza SE PLUS 30L

Liên hệ

Bình nóng lạnh Picenza SE PLUS 20L

Liên hệ

Bình nóng lạnh Picenza SE PLUS 15L

Liên hệ

Bình nóng lạnh Picenza S10.E Titanium

Titanium, Rơle kép, Chống giật

2.250.000 VNĐ

1.590.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Picenza S40.E Titanium

40L

3.140.000 VNĐ

2.650.000 VNĐ

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N30EW

30L

2.920.000 VNĐ

2.190.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EW

20L

2.640.000 VNĐ

1.990.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ngang Picenza N15EW

15L

2.440.000 VNĐ

1.890.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ngang Picenza N30EU

30L

3.130.000 VNĐ

2.350.000 VNĐ

Bình nóng lạnh ngang Picenza N20EU

20L | 2 chế độ (1500W hoặc 2500W)

2.850.000 VNĐ

2.150.000 VNĐ

Bình nước nóng lạnh ngang Picenza N15EU

15L

2.680.000 VNĐ

1.990.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Picenza V30EI

30L

2.940.000 VNĐ

2.190.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Picenza V20EI

20L

2.620.000 VNĐ

1.950.000 VNĐ

Bình nước nóng lạnh Picenza V15EI

15L

2.340.000 VNĐ

1.750.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Picenza V30ET

30L

2.750.000 VNĐ

2.075.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Picenza V20ET

20L

2.460.000 VNĐ

1.900.000 VNĐ

Bình nóng lạnh Picenza V15ET

15L

2.190.000 VNĐ

1.735.000 VNĐ

Bình nước nóng lạnh Picenza S10E

10L

2.250.000 VNĐ