Bếp từ - Bếp hồng ngoại Hafele

Sắp xếp theo: Giá tăng dần | Giá giảm dần

Bếp từ Hafele ba vùng nấu HC-I603B (536.01.601)

22.990.000 VNĐ

Bếp từ ba vùng nấu Hafele HC-I773B (536.01.595)

24.990.000 VNĐ

Bếp hồng ngoại domino Hafele 536.06.060

8.000.000 VNĐ

Bếp từ bốn vùng nấu Hafele HC-I604A (536.01.731)

23.990.000 VNĐ

Bếp từ Hafele HC-I302B (536.01.670)

15.790.000 VNĐ

Bếp điện Hafele HC-R772A (536.01.715)

16.250.000 VNĐ

Bếp ba vùng nấu cảm ứng từ Hafele HC-R603B (536.01.631)

14.990.000 VNĐ

Bếp điện bốn vùng nấu cảm ứng từ Hafele HC-R604A (536.01.751)

18.490.000 VNĐ

Bếp điện Hafele HC -R302A (536.01.620)

11.290.000 VNĐ

Bếp điện từ Hafele HC-M773A (536.01.705)

30.390.000 VNĐ

Bếp điện từ hai vùng nấu Hafele HC-R772A (536.01.795)

16.990.000 VNĐ

Bếp từ hai vùng nấu Hafele 535.02.201

19.990.000 VNĐ

Bếp một điện một từ Hafele 536.01.805 (HC-M772A)

22.490.000 VNĐ

Bếp điện hai vùng nấu Hafele 539.06.600 (PKF375V14E)

18.900.000 VNĐ

Bếp hai vùng nấu từ Hafele 539.06.870

19.700.000 VNĐ

Bếp từ ba vùng nấu Hafele 539.06.641 (PID631BB1E)

27.800.000 VNĐ

Bếp bốn vùng nấu điện Hafele 539.06.688 (PKC875N14A)

21.100.000 VNĐ

Bếp điện Hafele 539.06.741 (PKK651F17E)

17.700.000 VNĐ